-->

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β Αθήνα,

13 Ιουλίου 2006

Αρ. Πρωτ.: 1044338/359/0015

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 11 84

ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Δ. Καρύδη Τηλέφωνο : 210-3638389

Προς Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Πλ. Μοριχόβου 1 546 25 Θεσσαλονίκη

Κοιν. Ε.Σ.Ε.Ε. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου μητροπόλεως 42 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ»

Απαντώντας στο 102/4-5-2006 υπόμνημά σας αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992), όπως ισχύουν από 14/12/2004 μετά την τροποποίησή τους με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004, τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου.

Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004 για τα βιβλία και τα στοιχεία για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση αυτού του Νόμου (14/12/2004) σε έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.

2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004 τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου αυτού (14/12/2004) μπορεί να καταστραφούν, ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις νέες κοινοποιούμενες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

3. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις και όσα αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 19, 11 και 20 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1010/26.1.2005, με την οποία δόθηκαν οδηγίες και λεπτομερείς διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004, τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας σας διατηρούνται ως ακολούθως:

- Τα βιβλία και τα στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 (οικον. έτος 2000), για τις οποίες παραγράφηκε το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου ή έχει λήξει ο χρόνος διαφύλαξής τους πριν από την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (14/12/2004) ανάλογα την περίπτωση, μπορούν να καταστραφούν.

- Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά (οικον. έτη 2001 και μετά) πρέπει να διατηρηθούν κατ' εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994), ως εξής:

Βιβλία Χρήσης 2000 μέχρι 31/12/2006 »

» 2001 » 31/12/2007 »

» 2002 » 31/12/2008 »

» 2003 » 31/12/2009 κ.ο.κ.

- Τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγράφων των χρήσεων 2000 και μετά (οικον. έτη 2001 και μετά) μπορούν να καταστραφούν, εφόσον οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι 14/12/2004 (μετά από τακτικό έλεγχο, από περαίωση υποθέσεων και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις περί περαίωσης υποθέσεων), ανεξάρτητα από το πότε λήγει ο χρόνος διαφύλαξής τους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., ενώ τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών των χρήσεων εκείνων που οι εγγραφές καθίστανται αμετάκλητες μετά τη δημοσίευση του Ν. 3296/1994 (14/12/1994) δεν καταστρέφονται και φυλάσσονται και μετά τον έλεγχο μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρο 84 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994).

- Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δεν ισχύουν για τα βιβλία και στοιχεία των χρήσεων στις οποίες υπάρχουν πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία, ή κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, καθώς και για τα βιβλία και στοιχεία των χρήσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθότι στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται διαφορετικός χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 18 του Ν. 3091/2002, 22 παρ. 3 του Ν. 3212/2003 και 84 παρ. 5 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994).

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Της Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More