-->

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Σύστημα Διαχείρισης Πετρελαίου Θέρμανσης 2011

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για τις πωλήσεις σε τελικό καταναλωτή που είναι σύμφωνες με τον άρθρο 5 παράγραφος 9 του Ν3899/2010(ΦΕΚ Α212/17-12-2010) δηλαδή χωρίς επιστροφή ΕΦΚ το πεδίο Αξία Επιστροφής Φόρων θα συμπληρώνεται με μηδέν. 

Για τα ΔΙΠΕΘΕ που διενεργούν εκτελωνισμούς 
Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πετρελαίου Θέρμανσης θα δέχεται κινήσεις 501 που αφορούν ΔΕΦΚ με ημερομηνία από 1/1/2011 και μετά. 

Για τους χρήστες της Αφροδίτης: 
Προς το παρόν η Αφροδίτη συνδέεται αυτόματα στο ΠΣ Ήφαιστος στην χρήση 2010-2011. 
Για να μπορέσετε να συνδεθείτε με την Αφροδίτη στο Σύστημα Διαχείρισης Πετρελαίου Θέρμανσης θα πρέπει να κατεβάσετε από εδώ το αρχείο Aphrodite.ini και να το τοποθετήσετε στο φάκελο που είναι εγκατεστημένη η Αφροδίτη, συνήθως είναι ο C:\Program Files\MNEC\Aphrodite\. 
Αφού τοποθετήσετε το Aphrodite.ini πρέπει να κάνετε καθαρισμό όλων, και να εκκινήσετε ξανά την Αφροδίτη. Με συγχρονισμό όλων θα συνδεθείτε στο Σύστημα Διαχείρισης Πετρελαίου Θέρμανσης. 
Για να συνδεθείτε ξανά στο ΠΣ Ήφαιστος στην χρήση 2010-2011 πρέπει να σβήσετε το αρχείο Aphrodite.ini από το φάκελο εγκατάστασης της Αφροδίτης να κάνετε καθαρισμό όλων, και να εκκινήσετε ξανά την Αφροδίτη.

Νομικό πλαίσιο

Τροποποίση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Διασταύρωση κινήσεων

Οπως και στην προηγούμενη περίοδο, όλες οι κινήσεις θα διασταυρώνονται εξ’ αρχής. Για το σκοπό αυτό, οι κινήσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 9 του Ν3899/2010(ΦΕΚ Α212/17-12-2010).

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εικόνα της επιχείρησης από την αναλυτική παρουσίαση όλων των βασικών παραμέτρων του συστήματος (αγορές, πωλήσεις κλπ)
Επίσης, τα εργαλεία διερεύνησης  έχουν εμπλουτισθεί για να διευκολύνουν στον εντοπισμό των προβλημάτων (μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ανά αντισυμβαλλόμενο, ημερομηνία κλπ, κατευθείαν από το εργαλείο, κάνοντας κλικ επάνω στις προβληματικές κινήσεις). Μην παραλείψετε να διαβάσετε τις επιπλέον οδηγίες που υπάρχουν σε όλες τις οθόνες, πατώντας το . Τέλος, στα εργαλεία διερεύνησης, έχει προστεθεί η δυνατότητα εξαγωγής των προβληματικών κινήσεων σε Excel, πατώντας το σύμβολο .
Σημειώση: Οι μη διασταυρωμένες κινήσεις, έχουν αντίκτυπο στο πλαφόν του αγοραστή. Συγκεκριμένα οι κινήσεις αγορών που δεν έχουν διασταυρωθεί και είναι εκπρόθεσμες (δεν έχουν καταχωρηθεί εντός 15 ημερών), δε θα λαμβάνονται υπόψη στην εκκαθάριση.
Για τον αγοραστή αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να μειωθεί το πλαφόν αγορών και συνεπώς οι κινήσεις πωλήσεων που δεν καλύπτονται θα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Για τον πωλητή (προμηθευτή), η καθυστερημένη ή η λανθασμένη υποβολή έχει ως συνέπεια να επηρεάζονται οι πελάτες του και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε όλο το σύστημα.

Επισήμανση: Για τις διαπιστωμένες παρατυπίες και παραλήψεις κατά τις διενεργούμενες διασταυρώσεις του συστήματος θα καταλογίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι παραβάσεις και θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.3634/2008.

Καταχώρηση κινήσεων εκτελωνισμών (αφορά μόνο τις εταιρίες που εκτελωνίζουν πετρέλαιο)

Οι κινήσεις εκτελωνισμού (501) μπορούν να απεικονίζουν τις μερικές παραλαβές που γίνονται για μια ΔΕΦΚ. 
Οι κινήσεις 501 πρέπει να καταχωρούνται συμφώνα με τις εξαγωγές από τις φορολογικές αποθήκες. 
Για το σκοπό αυτό, στο πεδίο που μέχρι σήμερα γινόταν η καταχώρηση του αριθμού της ΔΕΦΚ, θα συμπληρώνεται σύνθετη πληροφορία που αποτελείται από
  • Το έτος της έκδοσης της ΔΕΦΚ
  • Τον αριθμό της ΔΕΦΚ
  • Τον α/α της μερικής παραλαβής
Για λεπτομέρεις παρακαλώ δείτε εδώ. 

Ειδικά για αποστολές αρχείων ειτε με μεταφορά είτε με SOAP, δείτε οπωσδήποτε και εδώ.

Καταχώρηση Κινήσεων

Το πεδίο του Ε.Φ.Κ. στις κινήσεις που περιέχεται πρέπει να συμπληρώνεται με μηδέν
Στην οθόνη καταχώρησης κινήσεων, προστέθηκε το πεδίο Τ.Κ.
Ειναι ο Ταχυδρομικός Κωδικός της Διεύθυνσης Παράδοσης του παραστατικού, και θα πρέπει να ταυτίζεται με τον Ταχυδρομικό κωδικό στον οποίο είναι καταχωρημένος ο Μετρητής Δ.Ε.Η. στον οποίο αναφέρεται η κίνηση.
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό.
Ομως, δεδομένου και ότι η αναγραφή της Διεύθυνσης Παράδοσης στο φυσικό παραστατικό είναι ηδη υποχρεωτική απο τον Κ.Β.Σ., θα πρέπει είτε να προσαρμόσετε τα συστήματα σας με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπληρώνουν το πεδίο αυτό σωστά (εαν χρησιμοποιείτε αυτόματη διαδικασία παραγωγής των κινήσεων), είτε να πληκτρολογείτε τον Ταχυδρομικό κωδικό στην On-Line καταχώρηση.
Δείτε επίσης και εδώ για τεχνικές λεπτομέρειες.
Ο Ταχυδρομικός κωδικός απαιτείται μόνο σε κινήσεις που αφορούν τελικό καταναλωτή, και έχουν αριθμό παροχής Δ.Ε.Η. (201,202,203,204)
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι το πεδίο Α.Φ.Μ. είναι υποχρεωτικό για όλες τις κινήσεις όπου το τελικό σημείο κατανάλωσης είναι επιχείρηση / επιτηδευματίας ή ιδιώτης που ασκεί επαγγελματική διαχείριση.
Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων προκύπτουν κινήσεις που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες χωρίς την πληροφορία του Α.Φ.Μ., οι κινήσεις θα θεωρούνται ανακριβείς.

Υπηρεσία διασταύρωσης με το Ο.Π.Σ. TAXIS

H υπηρεσία σας παρέχει την κατάσταση της φορολογικής ενημερότητας της εταιρίας σας με βάσει στοιχεία που αντλούνται από το Ο.Π.Σ. TAXIS. 

Η διασταύρωση πραγματοποιείται με βάση το ΑΦΜ της εταιρίας σας.

Υπηρεσία διασταύρωσης με το Ο.Π.Σ. ICIS (αφορά μόνο τις εταιρίες που εκτελωνίζουν πετρέλαιο)

Η υπηρεσία σας παρέχει τις Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) που αντλούνται από το Ο.Π.Σ. ICIS και είτε δεν διασταυρώνουν με κινήσεις 501, είτε διασταυρώνουν μερικά με κινήσεις 501. 

Η διασταύρωση πραγματοποιείται με βάση το ΑΦΜ κάθε εταιρίας.

Ανοιγμα Νέας Χρήσης για χειριστές εφαρμογής ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Παρατηρήθηκε ότι κάποιοι απο τους χρήστες της εφαρμογής ΑΦΡΟΔΙΤΗ, αλλά και κάποιοι που υποβάλλουν κινήσεις μεταφέρωντας αρχεία, στέλνουν (προφανώς κατά λάθος) παραστατικά της προηγούμενης χρήσης. Τα παραστατικά αυτά απορρίπτονται μέν απο το σύστημα, αλλά δημιουργούν "συνωστισμό" στις καρτέλλες, γεμίζωντας τις με εσφαλμένες και περιττές εγγραφές. Παρακαλούμε να "καθαρίσετε" τα τοπικά αρχεία σας, ζητώντας "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ" απο το μενού "Αρχείο". Εαν θέλετε αντίγραφα της παλιάς χρήσης, κάντε τα export σε ένα τοπικό αρχείο, και καθαρίστε τα μετά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More