-->

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Η εορτή της 25ης Μαρτίου για το 2011Η 25η Μαρτίου είναι μία από τις έξι (6) υποχρεωτικές εξαιρέσιμες ημέρες του έτους και εξομοιώνεται πλήρως προς Κυριακή. Κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται κάθε εργασία και απασχόληση εργαζομένων, εκτός από αυτές που εκτελούνται νόμιμα κατά τις Κυριακές του έτους. (Β.Δ. 748/66).
Όσοι μισθωτοί εργάζονται νόμιμα ή παράνομα κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται το ημερομίσθιό τους ή το 1/25ο το μηνιαίου τους μισθού, αναλόγως του τρόπου αμοιβής τους, προσαυξημένο κατά 75%.

Όσοι ημερομίσθιοι δεν εργασθούν κατ’ αυτήν δικαιούνται το ημερομίσθιό τους, ενώ οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται επιπλέον αποδοχές επειδή λαμβάνουν πλήρη το μισθό τους παρότι δεν εργάζονται την ημέρα αυτή.

Εφέτος, η 25η Μαρτίου συμπίπτει με ημέρα Παρασκευή και επομένως οι μισθωτοί (δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι) που εργάζονται με 5θήμερο θα σταματήσουν την εργασία τους την Πέμπτη 24η Μαρτίου και θα αμειφθούν κανονικά όπως όλες τις άλλες εβδομάδες. Οι εργαζόμενοι με 6ήμερο οφείλουν να προσέλθουν στην εργασία τους το Σάββατο 26η Μαρτίου ώστε να λάβουν τις αποδοχές της εβδομάδος αυτής ολόκληρες.

Τυχόν αδικαιολόγητη απουσία των μισθωτών πριν και μετά την Παρασκευή 25 Μαρτίου τους στερεί το δικαίωμα να ζητήσουν αμοιβή για την ημέρα αυτή (25/3). Αντίθετα, αν η απουσία γίνει μόνο την προηγουμένη ή μόνο την επομένη, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, οφείλεται και το ημερομίσθιο της Παρασκευής 25/3.

Η ημέρα αναπαύσεως (ρεπό) για όσους εργαζομένους γενικά είχε προγραμματιστεί με την ημέρα αυτή (25η Μαρτίου) δεν μεταφέρεται σε άλλη ημέρα της προσεχούς εβδομάδας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More