-->

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε40/184/24.3.2011 Διευκρινίσεις για την τροποποίηση του προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίαςΑθήνα 24/3/2011

Αριθμ. Πρωτ. Ε40/184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις για την τροποποίηση του προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας»
ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 23/11
Μετά από ερωτήματα εργοδοτών αναφορικά με το πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

Το ποσό επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο 75% των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα και απασχολούν ένα (1) άτομο με πλήρη απασχόληση.

Όσον αφορά την αλλαγή στο ανώτατο όριο των επιχορηγουμένων/εργαζομένων (30 άτομα από 80 που ίσχυε σε επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των πενήντα (50) ατόμων, δεν αφορά τις ήδη ενταγμένες επιχειρήσεις στο εν λόγω πρόγραμμα.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις αφορούν εργοδότες οι οποίοι έχουν υποβάλλει και εξακολουθούν να υποβάλλουν αιτήσεις για συμμετοχή από 8/2/2011, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του Ο.Α.Ε.Δ..


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More