-->

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ. Σ54/34/16.3.2011


Διευκρινίσεις για ανάκληση ή αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων των ασφαλισμένων μητέρων ανηλίκων τέκνων, στην περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης είχε υποβληθεί πριν την ισχύ του Ν. 3863/15.7.2010


Αθήνα, 16 / 3 /11
Αριθ. Πρωτ. Σ54/34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: « Διευκρινίσεις για ανάκληση ή αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων των ασφαλισμένων μητέρων ανηλίκων τέκνων, στην περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης είχε υποβληθεί πριν την ισχύ του Ν. 3863/2010».
ΣΧΕΤ.: εγκύκλιο 77/10

Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 10 παρ. 17 περ. β του Ν. 3863/2010, σχετικά με την συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων μέχρι 31/12/92 μητέρων ανηλίκων τέκνων.

Επειδή υπήρξαν ερωτήματα υποκαταστημάτων για το θέμα της ανάκλησης της συνταξιοδοτικής απόφασης μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων μητέρων, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προαναφερόμενες διατάξεις στις περιπτώσεις που η αίτηση συνταξιοδότησης είχε υποβληθεί πριν την 15/7/2010, σαςδιευκρινίζουμε τα εξής:

α. Σε ανάκληση της συνταξιοδοτικής απόφασης με έντοκη επιστροφή των ήδη καταβληθεισών συντάξεων θα προβαίνετε μόνο στην περίπτωση που η απόφαση συνταξιοδότησης είχε εκδοθεί πριν την 15/7/2010.

β. Σε αναθεώρηση της συνταξιοδοτικής απόφασης με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από την ισχύ του ν. 3863/2010, δηλαδή από 15/7/2010, θα προβαίνετε στην περίπτωση που η απόφαση συνταξιοδότησης εκδόθηκε μετά την 15/7/2010, δεδομένου ότι η φύση της κοινωνικής ασφάλισης επιβάλλει στα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να αναγνωρίζουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση την συμφερότερη για τον ασφαλισμένο διάταξη.

Όσον αφορά τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν μετά την 15/7/2010, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 77/10.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More