-->

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Επέκταση του προγράμματος της διαρθρωτικής προσαρμογής για επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 – 49 εργαζόμενους
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Θέμα: Επέκταση του προγράμματος της διαρθρωτικής προσαρμογής για επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 – 49 εργαζόμενους
Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλη Κεγκέρογλου, υπεγράφη ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία επεκτείνεται το πρόγραμμα για την Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 – 49 εργαζόμενους.

Πιο αναλυτικά, για τις προσκλήσεις Α΄ και Β΄, που αφορούν κλαδικούς φορείς και μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 - 19 εργαζόμενους, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011, και ώρα 12.00 μεσημβρινή. Σε ότι αφορά την πρόσκληση Γ΄, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 – 49 εργαζόμενους, η καταληκτική ημερομηνία είναι η Μ. Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011, και ώρα 12.00 μεσημβρινή.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης στις επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Το ύψος του προγράμματος είναι 80.000.000 ευρώ και έχει δύο βασικούς άξονες:

α) Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτό να αποκτήσουν νέα περιθώρια επιλογών και να στρέψουν προς νέες κατευθύνσεις τη δραστηριότητά τους.

β) Οι εργαζόμενοι σ’ αυτές τις επιχειρήσεις να δεχθούν την κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες της επιχείρησης και να εδραιώσουν τη θέση εργασίας.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω του διαδικτυακού κόμβου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα παρέχονται στην ιστοσελίδα της «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» www.ep-katartisi.gr, καθώς και στο τηλέφωνο 210 6245350 (5 γραμμές), από 10.00-15.00.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More