-->

Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

I.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/63/29.4.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Α΄ τρίμηνου 2011 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων


Αθήνα, 29/4/2011
Αριθμ. Πρωτ.:Γ99/1/63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Βλατάκης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Α΄ τρίμηνου 2011 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων.
ΣΧΕΤ. : Γ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ε40/7/12-1-2011, Ε40/250/15-4-2011.


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.) να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των Α.Π.Δ. Α΄ τριμήνου 2011, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίζει να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. (Α΄ τριμήνου 2011) έως 6-5-2011, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις (ΠΕΠΕΕ) για εκπρόθεσμες υποβολές Α.Π.Δ. Α΄ τριμήνου 2011 πρέπει, με ευθύνη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων αντίστοιχα, να ακυρωθούν οίκοθεν.

Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More