-->

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1104867 ΕΞ 22.7.2011 Υποβολή Ειδικών Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. (Παράταση)Αθήνα, 22.7.2011
Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1104867 ΕΞ 2011       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ  Α΄

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4              
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:                                                                                                 
Τηλέφωνο: 210- 3645378                                        
Fax: 210- 3645413                         
e-mail:  dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr                              


ΘΕΜΑ: Υποβολή Ειδικών Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζονται πρακτικά προβλήματα στην έγκαιρη υποβολή των «Ειδικών Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» καθώς και του γεγονότος ότι οι φορολογούμενοι έχουν ήδη επιλέξει τον αυτοέλεγχο με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση 2010, και δεδομένου ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 79 του ν.3842/2010 δεν προβλέπεται η εκπρόθεσμη υποβολή των εν λόγω σημειωμάτων, οι Δ.Ο.Υ. μπορούν να παραλαμβάνουν τα εν λόγω σημειώματα, μέχρι τις 29.7.2011, ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ των υποκειμένων στο φόρο.


           

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ι. ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More