-->

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Β΄ τριμήνου 2011, Εργοδοτών Κοινών ΕπιχειρήσεωνΣΧΕΤ.: Γ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ε40/7/12-1-2011, Ε40/250/15-4-2011, Γ99/1/63/29-4-2011) 

  Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των Α.Π.Δ. Β' τριμήνου 2011, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίζει να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. (Β' τριμήνου 2011) έως 5-8-2011, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

  Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις (ΠΕΠΕΕ) για εκπρόθεσμες υποβολές Α.Π.Δ. Β' τριμήνου 2011 πρέπει, με ευθύνη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων αντίστοιχα, να ακυρωθούν οίκοθεν.

  Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More