-->

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου Φυσικών και Μη Φυσικών Προσώπων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.: 210-3332551/2
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Αθήνα, 18 Μαΐου 2012

Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου Φυσικών και Μη Φυσικών Προσώπων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ν. 3979/2011) και της εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων των Φορέων του Δημοσίου, ανέπτυξε νέα υπηρεσία Διαδικτύου (Web Service) Πληροφοριών Μητρώου. Η υπηρεσία αυτή, η οποία λειτουργεί ήδη πιλοτικά με τρεις φορείς υπουργείων, δίνει τη δυνατότητα στους φορείς του Δημοσίου Τομέα να αναζητούν και λαμβάνουν στοιχεία Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα.

Η Υπηρεσία Διαδικτύου Πληροφοριών Μητρώου δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων με βάση είτε τον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου), είτε τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας), είτε το Ονοματεπώνυμο.

Οι πληροφορίες που παρέχει η υπηρεσία είναι:

· τα βασικά στοιχεία του φορολογούμενου (φυσικού ή μη φυσικού Προσώπου)
· τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση – τηλέφωνο)
· ο εμπορικός τίτλος της επιχείρησης, καθώς και οι δραστηριότητές της
· άλλα πρόσθετα στοιχεία επιχειρήσεων (φυσικών και μη φυσικών προσώπων) όπως, τα μέλη επιχειρήσεων μη φυσικών προσώπων, τα στοιχεία εκπροσώπων, οι συμμετοχές κ.α.

Οι Φορείς του Δημοσίου που ενδιαφέρονται να αντλήσουν πληροφορίες Μητρώου μέσω των πληροφοριακών τους συστημάτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. μέσω του e-mail wsg2g@gsis.gr. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ, στη διεύθυνση: www.gsis.gr/wsg2g/mitrwo.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More