-->

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση προθεσμίας (α) υποβολής πληροφοριακών πινάκων για την χρήση 2011 (ΠΟΛ.1195/12-10-12) καθώς και (β) της προθεσμίας ισχύος των παλαιών κωδικών πρόσβασης στην Γ.Γ.Π.Σ.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42 - 46 - ΑΘΗΝΑ 104 34
ΤΗΛ: 210 8253445 - FAX: 210 8253446 * Ε - Μail: pofee@otenet.gr
ΑΠ.ΑΝΑΓ. ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ.ΚΑΤ. 545/4787/94

Προς τον
Υφυπουργό Οικονομικών κo ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

Κοινοποίηση:

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κ.ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

ΘΕΜΑ: « Ανάγκη παράτασης της προθεσμίας (α) υποβολής πληροφοριακών πινάκων για την χρήση 2011 (ΠΟΛ.1195/12-10-12) καθώς και (β) της προθεσμίας ισχύος των παλαιών κωδικών πρόσβασης στην Γ.Γ.Π.Σ.»

Αρ. πρωτοκ. Εξερχομένου 091

Αθήνα, 07 Δεκεμβρίου 2012

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Στις 20/12/2012 λήγει η προθεσμία υποβολής αρχείων χρήσης 01/01-31/12/2011, οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος κατ’ εφαρμογή των παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε.

Με την ΠΟΛ.1195/12.10.2012 και την § 3.3 του άρθρου 3 αυτής, επεκτάθηκε η υποχρέωση υποβολής αρχείων και σε άλλους επιτηδευματίες ( Πανεπιστήμια, Κολέγια, Φροντιστήρια, Σχολές Ιδιωτικά θεραπευτήρια κλπ ).

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. άρθρο 10 § 5 περ. β’ τα φροντιστήρια, σχολές κλπ τηρούν μητρώο μαθητών στο οποίο καταχωρούν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση των μαθητών που φοιτούν, τη χρονολογία έναρξης της φοίτησης, το ποσόν των διδάκτρων και την χρονολογία διακοπής της φοίτησης και οι μαθητές-πελάτες δεν έχουν Α.Φ.Μ., δεν είναι γνωστό το ονοματεπώνυμο, ούτε το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου προς καταβολή των διδάκτρων (σε πολλές περιπτώσεις είναι άλλος από τους κηδεμόνες), ούτε είναι εφικτή η αναζήτηση τέτοιων στοιχείων για τη χρήση του 2011 σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ενώ, επιπρόσθετα μεγάλο ποσοστό διδάκτρων δεν έχουν καταβληθεί (ως απαιτείται στα υποβαλλόμενα στοιχεία της ΠΟΛ) παρ’ ότι οι επιτηδευματίες έχουν εκδώσει τις νόμιμες αποδείξεις διδάκτρων ως ο νόμος ορίζει.

Αντίστοιχα δεδομένα αντιμετωπίζουν και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Δια τους λόγους αυτούς παρακαλούμε κύριε Υφυπουργέ όπως:

(α) εκδώσετε εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για τα δεδομένα που θα εμπεριέχονται στα προς υποβολή αρχεία από τα φροντιστήρια, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, ώστε να ενημερώσουμε αναλυτικά τους επιτηδευματίες πελάτες μας για την υποχρέωσή τους και την ορθή υποβολή των αρχείων,

(β) να δοθεί παράταση για την υποβολή των στοιχείων διασταύρωσης έως 28/02/2013.

Επίσης ζητούμε να δοθεί παράταση της ισχύος χρησιμοποίησης των παλαιών κωδικών πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ. που κατέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς η χρήση τους γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από τον Κλάδο μας μέχρι και την 31/07/2013 ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της υποβολής και των δηλώσεων Ο.Ε. 2013 χωρίς προβλήματα δεδομένου ότι η παύση λειτουργίας πολλών Δ.Ο.Υ., σε όλη την Ελλάδα, και ειδικά στην Νησιωτική Ελλάδα καθιστά την χρήση των παλαιών κωδικών περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Πιστεύουμε ότι ο Κλάδος μας ΜΠΟΡΕΙ και ΠΡΕΠΕΙ να εξουσιοδοτηθεί να επικαιροποιήσει τους παλαιούς κωδικούς από το γραφείο του με δεδομένο ότι ούτως ή άλλως η απαιτούμενη αίτηση υποβάλλεται από εμάς και ο φορολογούμενος απλά πηγαίνει στην Δ.Ο.Υ. (αν δεν μας έχει κάνει εξουσιοδότηση και γι’ αυτό) για την παραλαβή του κλειδάριθμου.

Ήρθε η χρονική στιγμή να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παροχής ηλεκτρονικής υπογραφής στα Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας, προκειμένου να μην χάνονται χιλιάδες ανθρωποώρες και να μειωθούν, στις απολύτως αναγκαίες, οι μετακινήσεις φορολογούμενων και Συναδέλφων στις έδρες των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ. . Υπάρχουν εργασίες με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για το Ελληνικό Δημόσιο.

Εναλλακτικά σας προτείνουμε να υλοποιήσετε την πρόταση των υπηρεσιών σας για αποστολή «κλειδαρίθμων» με συστημένη επιστολή σε κάθε χρήστη παλαιών κωδικών θέτοντας προθεσμία 3-6 μηνών για την ενεργοποίησή του νέου κλειδαρίθμου μέσω του Taxis. Το ίδιο έκανε και το Ι.Κ.Α. πριν χρόνια για την πρόσβαση των εργοδοτών στο μηχανογραφικό τους σύστημα με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Και είναι η στιγμή να δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης δύο -2- e-mail επικοινωνίας ένα του φορολογούμενου και ένα του εξουσιοδοτημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού ώστε να είναι πιο άμεση η επικοινωνία των υπηρεσιών σας με τους φορολογούμενους.

Η απόφασή σας για επίλυση των προβλημάτων που σας αναφέρουμε θα βοηθήσει στην εύρυθμη ολοκλήρωση της προσπάθειας για την σωστή διασταύρωση πληροφοριών για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Πανίδης Αβραάμ

Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More