-->

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΠΟΛ.1038/19.2.2013 Στατιστικά κατώφλια έτους 2013 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Αθήνα,19.2.2013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο : 210 –3647202-5
FAX : 210 – 3645413
Email : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1038

ΘΕΜΑ: Στατιστικά κατώφλια έτους 2013 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 232/Γ4-8/7.1.2013 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2013 έως 31.12.2013, βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004, διαμορφώνονται ως εξής:

α) Eκατό χιλιάδες ευρώ (100.000) για τις αφίξεις και

β) Eνενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000) για τις αποστολές.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More