-->

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Ε.Φ.Ε.Ε.Α. - Εξώδικη δήλωση - πρόσκληση προς το Ο.Ε.Ε.


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Του επαγγελματικού σωματείου (του ν. 1752/1987) με την επωνυμία «Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, Ιουλιανού 42-46 κι εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος» που εδρεύει στην Αθήνα, Μητροπόλεως 12-14 κι εκπροσωπείται νόμιμα.

-------------------------------
Με έκπληξη η Ένωσή μας έλαβε γνώση της εξωδίκου δηλώσεως που απέστειλε προς το Επιμελητήριό Σας το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με την οποία σας εγκαλούν λόγω της νομίμου και δικαιολογημένης αρνήσεώς σας να χορηγήσετε άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού σε μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Όπως ορίζει η νομοθεσία, την οποία όλοι οφείλουμε να σεβόμαστε, υφίσταται απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του Λογιστή Φοροτεχνικού. Σκοπός του νομοθέτη ήταν να λειτουργήσει αποτρεπτικά, να προλάβει δηλαδή την εκδήλωση φαινομένων που θα οδηγούσαν σε πλήρη καταστρατήγηση του διακριτού ρόλου τόσο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όσο και του Λογιστή – Φοροτεχνικού. Ο νομοθέτης δηλαδή επιλέγει να δράσει προληπτικά και όχι κατασταλτικά, για να δημιουργήσει την απαραίτητη για όλους ασφάλεια δικαίου και να διαχωρίσει τους δυο λόγους.

Ο επικαλούμενος στην επιδοθείσα εξώδικη ισχυρισμός ότι το ίδιο το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι αρμόδιο, δια του Εποπτικού του Συμβουλίου, να ελέγξει και να τιμωρήσει Πειθαρχικά τους παραβάτες, σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει την απαιτούμενη διακριτότητα μεταξύ των δυο ρόλων, ενώ δημιουργεί κι ενισχύει όρους άνισου ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας, πολύ δυσμενούς για τον Λογιστή – Φοροτεχνικό, κάτι που ο νομοθέτης ήθελε σαφώς να αποτρέψει.

Η κατοχή της άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού από τον Ορκωτό Λογιστή, θα μπορούσε να γίνει τότε και μόνο δεκτή, όταν ο τελευταίος είτε παραιτείτο είτε έθετε εαυτόν σε αναστολή της ιδιότητάς του αυτής, εφόσον βεβαίως υφίσταται η δυνατότητα αυτή.

Αντίθετα η εκ προοιμίου χορήγηση της άδειας αυτής σε κάθε Ορκωτό Λογιστή, με τα γνωστά σε κάθε χώρο εργασίας προβλήματα Πειθαρχικού Ελέγχου, θα αποτελούσε κίνητρο για παραβίαση της απαγόρευσης αυτής και ανοικτή πρόσκληση για τη διάπραξη παρανόμων ενεργειών.

Μας προξενεί λοιπόν μεγάλη έκπληξη η απαίτηση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ετσιθελικά, να αποκλείσουν την δυνατότητα του Οικονομικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος , δηλαδή ενός νομικού προσώπου που ασκεί δημόσια εξουσία, να ελέγχει σε ποιους χορηγεί τις άδειες και η απαίτηση οι άδειες αυτές να δίνονται ακόμη κι αν το απαγορεύει ο νόμος, με τη δικαιολογία ότι οι ίδιοι που τις λαμβάνουν θα ελέγχουν, μέσω της Πειθαρχικής διαδικασίας (δηλαδή κρίνοντας τον εαυτό τους), αν έχουν παρανομήσει.

Επειδή η απαίτηση αυτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι μη νόμιμη κι αντίκειται στους ορισμούς του Π.Δ. 226/1992 ως αυτό ισχύει σήμερα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δηλώνουμε ότι απαιτούμε την τήρηση της νομιμότητας από όλες τις πλευρές.

Σας καλούμε να απορρίψετε την μη νόμιμη και αβάσιμη αξίωση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χορήγηση άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού στα μέλη του, χωρίς την προηγούμενη αναστολή ή παραίτηση από την ιδιότητά του αυτή (του Ορκωτού Λογιστή).

Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε προς όλους ότι επιφυλασσόμαστε κάθε δικαιώματός μας για την διαφύλαξη της νομιμότητας και την προστασία των συμφερόντων των μελών μας.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στο ΝΠΔΔ που απευθύνεται και στη διεύθυνσή του που αναγράφεται στην αρχή του κειμένου, αντιγράφοντας το κείμενο αυτό στις εκθέσεις του επίδοσης, για να λάβει γνώση και τις νόμιμες συνέπειες από τη γνώση αυτή. Επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ 1,15 €.


Αθήνα 22 Απριλίου 2013
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More