-->

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 Θέσεις πλήρους απασχόλησης


Το πρόγραμμα αφορά στην προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς). Η δεύτερη πρόσκληση αφορα στη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας (Επιβλέποντες Φορείς) . Οι θέσεις ανα Περιφέρεια και ανα φορέα δημοσιεύονται στο Παράρτημα Ι της  πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 13/11/2013 έως τις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 Αναλυτικές πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία 
Επιλογή ωφελουμένων
Οι άνεργοι που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήματος I, κατατάσσονται σε Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τη μοριοδότηση που θα λάβουν στα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Πρόσκληση με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
3. Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
4. Ηλικία
5. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More