-->

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ενημέρωση των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. που απευθύνονται στον ΣτΠ, με αίτημα τη διαγραφή οφειλών τους προς τον οργανισμό


ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Ενημέρωση των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που απευθύνονται στον Συνήγορο του Πολίτη, με αίτημα τη διαγραφή οφειλών τους προς τον Οργανισμό

Το τελευταίο διάστημα ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει λάβει πλήθος πανομοιότυπων αναφορών εκ μέρους ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ με αίτημα, μεταξύ άλλων, τη διαγραφή οφειλών τους προς τον Οργανισμό για το χρονικό διάστημα που δεν έκαναν χρήση των παροχών του. Ο Συνήγορος έχει ήδη απαντήσει και απαντά σε εκατοντάδες τέτοιες αναφορές και η απάντηση έχει αναρτηθεί και είναι προσβάσιμη σε όλους στην ιστοσελίδα του.

Η Αρχή δέχεται καθημερινά εκατοντάδες τυποποιημένες αναφορές από πολίτες, οι οποίοι παροτρύνονται κατά τα λεγόμενα τους, από κάποιους «συντονιστές», με σκοπό να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου από τον Συνήγορο του Πολίτη, ώστε να τον γνωστοποιήσουν στη συνέχεια σε αυτούς.

Πλέον των όσων ήδη περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της 8ης Νοεμβρίου 2013, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου της αναφοράς τους προς τον Συνήγορο του Πολίτη δεν είναι προϋπόθεση και δεν είναι απαραίτητος σε καμία και για καμία δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια, όπως εσφαλμένα ενδεχομένως τους πληροφορούν οι μεσολαβούντες τρίτοι.

Επίσης, υπογραμμίζουμε ότι η υποβολή αναφοράς προς τον Συνήγορο του Πολίτη μπορεί να γίνει άμεσα από τον ενδιαφερόμενο πολίτη, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή αμοιβή.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ευχαριστεί όσους προσδοκούν στην συνδρομή του ώστε να υποστηριχθεί η βιωσιμότητα και η λειτουργικότητα του ασφαλιστικού τους φορέα και απευθύνονται σε αυτόν για θέματα της αρμοδιότητας του.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:

Τμήμα Επικοινωνίας Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 2131306610 κιν. 6979448887
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 2131306625 κιν. 6977366424
Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ. 2131306604


25 Νοεμβρίου 2013

Ενημερωτικό σημείωμα

Από τον ήδη μεγάλο αριθμό των αναφορών, συγκριτικά με την ως τώρα εμπειρία της Αρχής, διαφαίνεται ένα σημαντικό πρόβλημα των αυτοαπασχολουμένων και επιχειρηματιών, το οποίο ήδη αποτελεί αντικείμενο μελέτης, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις και να διατυπωθούν στον ΟΑΕΕ και το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προτάσεις για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των διοικητικών πρακτικών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα αξιοποιηθεί η πολυετής εμπειρία με την εξέταση συναφών αναφορών, ακόμη και πριν από την ίδρυση του ΟΑΕΕ, δηλαδή από αναφορές ασφαλισμένων του ΤΑΕ, του ΤΕΒΕ και του ΤΣΑ, και τη συνεργασία με τα αρμόδιες υπηρεσίες.
Περαιτέρω, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι σύμφωνα με τον ν. 3094/2003, η αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη αφορά εξωδικαστική επίλυση διοικητικών διαφορών. Η υποβολή αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή ενστάσεων στα αρμόδια διοικητικά όργανα ούτε για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των δικαστηρίων. Κατ’ επέκταση, δεν συνιστά προϋπόθεση, αναγκαία ή επαρκή, για την προσφυγή στο ΕΔΑΔ.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3094/2003, «Η υποβολή της αναφοράς δεν αναστέλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες για την άσκηση ενδίκου μέσου ή βοηθήματος και δεν εξαρτάται από την παράλληλη αίτηση θεραπείας, ιεραρχικής προσφυγής ή ενδικοφανούς προσφυγής».

Σύμφωνα δε με το άρθρο 3 παρ. 4 του ίδιου νόμου, «Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής». Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι η αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη υποβάλλεται ατελώς.

Ενημέρωση των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που απευθύνονται στον Συνήγορο του Πολίτη, με αίτημα τη διαγραφή οφειλών τους προς τον οργανισμό.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More