-->

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Επιστολή Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. προς τον Πρωθυπουργό για την κατάργηση των προστιίμων και υποβολή προτάσεων για την αλλαγή αυτών


ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666   
www.efeeth.gr,  e-mail:  efeethe@otenet.gr
    
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΑΜΑΡΑ
ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ

Θεσσαλονίκη 30/1/2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΕΥΑΓ. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ
2) ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
3) ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
4) ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
5) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. Γ. ΒΡΟΥΤΣΗ
6) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
7) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ κ. Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ
8) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κ. Π. ΚΟΚΚΟΡΗ
9) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Υ.Ο.
10) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Υ.Ο.
11) ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ κ. Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
12) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13) ΠΟΦΕΕ & ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Συντασσόμαστε με το από 30/1/2014 ψήφισμα των φορέων που σας υπέβαλαν με πρωτοβουλία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., μετά από διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποίησαν στην Αθήνα  στις 23/1/2014, για τα καταστροφικά, εξοντωτικά, επαχθή και παράλογα πρόστιμα που ισχύουν από 1/1/2014 με τους ν.4172/20134174/20134225/2014 και σας αναφέρουμε ότι και οι παραγωγικοί φορείς του Ν. Θεσσαλονίκης αποφάσισαν ομόφωνα σε διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το θέμα αυτό το Σάββατο 25/1/2014, να σας ζητήσουν την απόσυρση όλων αυτών των καταστροφικών διατάξεων για να συνεχίσει να υπάρχει στη χώρα μας επιχειρηματική δραστηριότητα και να εισπράττει το κράτος τα έσοδα που βεβαιώνει. 

Γι’ αυτό το σκοπό σας υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις, που συμφωνήθηκαν στη σύσκεψη αυτή  από τους φορείς της πόλης μας, για τον ορθολογισμό και ομαλοποίηση του συστήματος. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Να προβλέπει ο νόμος τον ανθρώπινο παράγοντα και  να διακρίνει το λάθος ή την αδυναμία του φορολογουμένου (ασθένεια κλπ )από τον δόλο.

Επίσης πρέπει να τηρείται  απαρέγκλιτα στα πλαίσια των θεμελιωδών αρχών δικαίου που απορρέουν απ' το σύνταγμα η αρχή της αναλογικότητας και της προστασίας του πολίτη και τα πρόστιμα να μην είναι τιμωρητικά, εξοντωτικά και ισοπεδωτικά. (1 € φόρος = 1.000 ή 2.500 € πρόστιμο και 1.000.000€ φόρος = 1.000 ή 2.500 € πρόστιμο) και ενώ τα πρόστιμα για έκδοση ή λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων μειώθηκαν, τα πρόστιμα μικρότερης σημασίας αυτών αυξήθηκαν τρομερά και έγιναν εξοντωτικά .

Γι αυτό προτείνεται :

1.Να καταργηθούν τα πρόστιμα του άρθρου 54 Ν. 4174/2013  και να καθορισθούν πρόστιμα μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής,  μόνο σε περιπτώσεις δόλου και όχι σε περιπτώσεις αμέλειας ή λάθους, σε αναλογικό ποσοστό επί  του φόρου που οφείλεται και χωρίς να υπάρχει η προσαύξηση της υποτροπής. Να εξαιρεθούν από τα πρόστιμα οι τροποποιητικές δηλώσεις, διότι με την τροποποιητική δήλωση ο φορολογούμενος συμμορφώνεται εθελουσίως με το νόμο και δεν πρέπει να  τιμωρείται η συμμόρφωση, αφού τελικός στόχος του νομοθέτη είναι η συμμόρφωση των φορολογουμένων.

2.Να καταργηθεί ή διάταξη που προβλέπει  η παράγραφος β του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 την μη έκπτωση των δαπανών πάνω από 500 € όταν η εξόφληση αυτής δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, διότι το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό για τις τρέχουσες συναλλαγές και εξ αυτού του λόγου η διάταξη είναι ανεφάρμοστη διότι πάσχει νομοτεχνικά και φοροτεχνικά, είναι δύσκολη έως ακατόρθωτη η  λογιστική παρακολούθηση αυτής, ιδίως σε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, επίσης  είναι τιμωρητική, γραφειοκρατική,  για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  τις οποίες θα αυξήσει τρομερά το λειτουργικό κόστος, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να οδηγηθούν από τους υπέρογκους φόρους και πρόστιμα στο κλείσιμο. Εξάλλου η απόδειξη των συναλλαγών  για ποσά πάνω από 3.000 € καλύπτεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012). 

3. Η υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών να συνεχίσει να υποβάλλονται ετησίως  για συναλλαγές πάνω από 300€ όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012). Η αναγγελθείσα μηνιαία υποβολή των καταστάσεων αυτών που θα γίνει με απόφαση του Γεν. Γραμματέα κου Θεοχάρη όπως προβλέπει το άρθρο 42 του Ν.4223/2013, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί πρακτικά, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κινδυνεύουν με τεράστια και εξοντωτικά πρόστιμα και τις δημιουργεί τεράστιο λειτουργικό κόστος χωρίς κανένα ουσιαστικό και δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Εξάλλου η μηνιαία υποβολή των καταστάσεων έρχεται σε αντίθεση με την παρ. 12 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., ως προς το χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων.  

4. Να καταργηθεί το ισόποσο πρόστιμο της μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων του άρθρου 59 του Ν.4174/2013, διότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται επιβολή τόκου 8,76% ετησίως και προστίμου 10% ή 20% ή 30%, μετά την παρέλευση δύο μηνών ή ενός έτους ή δύο ετών αντίστοιχα.

5. Να καθοριστεί επακριβώς στο άρθρο 60 του ν. 4174/2013 ο υποκινητής ή ο συνεργός του φορολογουμένου για διάπραξη αδικημάτων φοροδιαφυγής. Στα πρόσωπα αυτά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο Φοροτεχνικός-Λογιστής όταν αυτός ασκεί τα καθήκοντα του, έστω και με πλημμέλεια και δεν προκύπτει δόλος για ίδιον όφελος αυτού.

6. Επειδή με το Ν.4174/2013 δεν προβλέπεται πλέον διοικητικός συμβιβασμός, να δοθεί από τον Γενικό Γραμματέα  Εσόδων εξουσιοδότηση στους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. να υπογράφουν διοικητικούς συμβιβασμούς για παραβάσεις ΚΒΣ ή Κ.Φ.Α.Σ. που πραγματοποιήθηκαν πριν της 26/7/2013,με τις διατάξεις του Ν.2523/1997, διότι με την με αρ. πρωτ. Δ6Α 1198349 ΕΞ 2013/31.12.2013 απόφασή του δεν παρέχει εξουσιοδότηση στους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. για να υπογράφουν συμβιβασμούς με αποτέλεσμα χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που τους έχουν επιδοθεί ή θα τους επιδοθούν, πράξεις επιβολής προστίμων για παραβάσεις ΚΒΣ & Κ.Φ.Α.Σ. πριν της 26/7/2013, δεν  μπορούν να συμβιβασθούν με κίνδυνο να απειλούνται με οικονομική και ποινική εξόντωση.

7. Να επιμηκυνθούν οι ημερομηνίες υποβολής όλων των δηλώσεων, διότι οι ασφυκτικές προθεσμίες που προβλέπονται σε σχέση με τα τεράστια πρόστιμα και τις κυρώσεις, είναι δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια των επιχειρήσεων και των Λογιστών-Φοροτεχνικών, οι οποίοι καλούνται να επιτελέσουν το δύσκολο έργο τους σε συνθήκες ανασφάλειας, αβεβαιότητας και επικινδυνότητας. Δεν είναι δυνατόν οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί να κινδυνεύουν με εξόντωση οικονομική, ποινική και οικογενειακή εξαιτίας ανθρώπινων λαθών ή αμέλειας ή και μερικές φορές άγνοιας λόγω της πολυνομίας και γραφειοκρατίας που επικρατεί και να επωμίζονται τεράστιες ευθύνες, δυσανάλογες του έργου και των αμοιβών που εισπράττουν. Ο νόμος πρέπει να σταθμίσει τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν την περίοδο αυτή στη χώρα, σε σχέση με το σύστημα στο οποίο λειτουργεί ο Λογιστής-Φοροτεχνικός, οι οποίες όταν είναι επικίνδυνες, ασταθείς, ασαφείς και πιεστικές είναι πολύ εύκολο να οδηγηθεί στο λάθος και στην παράλειψη. Δεν πρέπει να τιμωρούνται εξοντωτικά τα μικρά και άδολα και να μένουν σχεδόν ατιμώρητα τα μεγάλα και δόλια.  

8 .Να καταργηθεί το πρόστιμο των 10.550 € του άρθρου 2 του Ν. 4225/2014, που θα επιβάλει το ΙΚΑ, όταν δεν συμπεριλαμβάνεται εργαζόμενος στις ΑΠΔ/ΙΚΑ και να καθιερωθεί αναλογικό πρόστιμο σε ποσοστό επί  του ύψους των  εισφορών που έχουν αποκρυβεί και μόνο όταν η απόκρυψη γίνεται με δόλο και όχι  εκ παραδρομής  λόγω ανθρώπινου ή τεχνικού λάθους.  

Συμπερασματικά, εάν δεν αλλάξουν ή καταργηθούν τα επαχθή πρόστιμα, χιλιάδες επιχειρήσεις  και Λογιστές-Φοροτεχνικοί θα οδηγηθούν στο κλείσιμο  και στην καταστροφή, με αποτέλεσμα λόγω της αδυναμίας καταβολής αυτών, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου να φτάσουν σε δυσθεόρατα ύψη και η χώρα να βυθίζεται συνεχώς στην ύφεση.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                              
Δόβελος Ιωάννης                                          

Ο Γεν. Γραμματέας
Φιλίππου Κων/νος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More