-->

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/173/14.3.2014 Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων


Αθήνα 14 / 3/2014
Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων»

ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. εγκύκλιο 14/13 και τα υπ. αριθμ. Ε40/10/15.1.2014Ε40/11/16.1.2014Ε40/120/20.2.2014 Γεν. Έγγραφα μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων και προκειμένου να διευκολυνθούν οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των Α.Π.Δ. και λόγω των δυσχερειών που πρόεκυψαν κατά τη διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων για την ένταξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., Τ.Α.Π.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., στην Α.Π.Δ. του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., μισθολογικής περιόδου 12/2013 και εντεύθεν, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε την εκ νέου παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 μέχρι 28/3/2014. (Νέα παράταση δεν πρόκειται να δοθεί).

Επισημαίνεται ότι για τους εργοδότες Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. η υποβολή της Α.Π.Δ., μισθολογικής περιόδου 12/2013 παραμένει μέχρι 31/3/2014 (Γ.Ε Ε40/120/20.2.2014).

Η παραπάνω παράταση δεν αφορά την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο οριζόμενων προθεσμιών.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More