-->

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Αρ.Πρωτ.: Δ2B 1099317 ΕΞ 2014 Ενίσχυση Δ.Ο.Υ. με προσωπικό για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων


Αθήνα, 3 Ιουλίου 2014
Αρ.Πρωτ.: Δ2B 1099317 ΕΞ 2014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΑ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝ. & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
-Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
-Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
-Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Β'&Γ 

Ταχ. Λ/νση: Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα 

Τηλ.: 210 3375294 FAX : 210 3375049

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου οικονομικών αποφάσισε


ΘΕΜΑ: Ενίσχυση Δ.Ο.Υ. με προσωπικό για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων. 


Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου οικονομικών αποφάσισε την εντατικοποίηση της διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Οι ως άνω έλεγχοι θα διενεργούνται τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες., όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Για την υλοποίηση των ως άνω ελέγχουν πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό Εφοριακών υπαλλήλων οι Δ.ΟΥ. Σύρου. Ρόδου, Κέρκυρας, Α' Πατρών, Βόλου, Πύργου, Πρέβεζας, Πολύγυρου, Καβάλας και Χαλκίδας.

Όσοι εκ των Εφοριακών υπαλλήλων θέλουν να συμμετέχουν στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων παρακαλούνται να μας γνωρίσουν μέχρι την Δευτέρα 07.07.2014 με αίτηση δήλωσης προτίμησης (στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία τους , ο βαθμός τους και η Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν) δηλώνοντας τουλάχιστον δυο (2) εκ των προαναφερομένων Δ.Ο.Υ. στο FAX 2103375049. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ:
ΚΛΑΔΟΣ: ΒΑΘΜΟΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:


ΤΜΗΜΑ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ-ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΑ:


ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τ
ΜΗΜΑ Α'
Σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 1099317 ΕΞ 2014 πρόσκληση παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση δήλωσης προτίμησης γιασ τις Δ.Ο Υ. :

1)
.....................

2)
.......................

Ο/Η αιτ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More