-->

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Ψηφίστηκε με νομοτεχνική βελτίωση η τροπολογία για τις επιδοτήσεις των αγροτών


Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στο σύνολό του αλλά και κατά άρθρο μαζί με τις τροπολογίες , ενώ στην τροπολογία έγινε μια νομοτεχνική βελτίωση.

Αναλυτικά : 

ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών): 
Υπάρχει μία πολύ ουσιώδης νομοτεχνική βελτίωση, που μία παράλειψη στην τροπολογία με γενικό αριθμό 137 και ειδικό αριθμό 8 ημερομηνίας 7-5-2015. 

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1 του άρθρου με τίτλο «Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)» επέρχεται η ακόλουθη νομοτεχνική βελτίωση: Η φράση «κατά το μέρος των ενισχύσεων που υπερβαίνουν» αντικαθίσταται με τη φράση «κατά το μέρος των ενισχύσεων και επιδοτήσεων που υπερβαίνει τα 12.000» κ.λπ. 

Είχε ξεχαστεί η φράση «και των επιδοτήσεων». Την καταθέτω στα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νομοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:....

Συνεπώς η διάταξη που αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις έτσι όπως τροποποιήθηκε με την νομοτεχνική βελτίωση έχει ως εξής  :

Άρθρο 
Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013, Α' 167)


1. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο κατά το μέρος των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο τους, δεν συνυπολογίζονται»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More