-->

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

H εργασία την Καθαρά Δευτέρα.


Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.Δ.3755/57, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ 147/73, άρθρο 4 παρ.1 του ΒΔ 748/1966 ως υποχρεωτικές εξαιρέσιμες εορτές νοούνται:

α) Η 25 Μαρτίου.
β) Η Δευτέρα του Πάσχα.
γ) Η 15 Αυγούστου.
δ) Η 25 Δεκεμβρίου.
Ως προαιρετικές αργίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Β.Δ. 748/1966 νοούνται:


α) Η 1 Μαΐου.
β) Η 28 Οκτωβρίου.

Η 1 Μαΐου σύμφωνα με τον Α.Ν 380/68 μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας να καθορίζεται σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
Συνεπώς βάση των ανωτέρω η Καθαρά Δευτέρα είναι εργάσιμη ημέρα για τους μισθωτούς των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, οπότε επιτρέπεται τόσο η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσο και η απασχόληση των μισθωτών.
Οι μισθωτοί, εργατοτεχνίτες και οι υπάλληλοι, οφείλουν να εργασθούν κανονικά και όσοι από αυτούς αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους, χωρίς καμία προσαύξηση, ενώ όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται να λάβουν καμία προσαύξηση, καθώς  ο μηνιαίος μισθός περιλαμβάνει και την αμοιβή για την εργασία της παραπάνω εορτής.
Σε περίπτωση ωστόσο που σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ( Σ.Σ.Ε ) ή Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α) η Καθαρά Δευτέρα χαρακτηρίζεται αργία και περιλαμβάνεται όρος για την καταβολή προσαύξησης 75% (προσαύξηση για απασχόληση Αργίας ή Κυριακής),  ο όρος αυτός υπερισχύει, καθώς είναι ευνοϊκότερος από τη γενική ρύθμιση.
Στην περίπτωση που συμβεί αυτό οι μισθωτοί που υπάγονται στην συγκεκριμένη ΣΣΕ ή ΔΑ δικαιούνται να λάβουν την σχετική προσαύξηση 75%.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More