-->

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Νέα διαδικτυακή υπηρεσία Στοιχείων Μητρώου Επιτηδευματιών


Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει πως προσφέρει μια νέα Διαδικτυακή υπηρεσία -Web Service ανάκτησης στοιχείων μητρώου Επιτηδευματιών.

Μετά την επιτυχία της διαδικτυακής υπηρεσίας των Μη Φυσικών Προσώπων της ΓΓΠΣ, με την δημιουργία πληθώρας εφαρμογών και την εκτεταμένη χρήση της, η ΓΓΠΣ αποφάσισε και προχώρησε ταχύτατα στην επέκταση της υπηρεσίας και για στοιχεία επιτηδευματιών.

Η νέα Διαδικτυακή υπηρεσία- Web Service συμβάλει στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ν. 3979/2011) και στην εξασφάλιση της ορθότητας των πληροφοριών εκτός από τα Μη Φυσικά Πρόσωπα και για τους Επιτηδευματίες. Στην νέα υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα της διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων και η αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση τα στοιχεία του ΑΦΜ για μη Φυσικό Πρόσωπο ή Επιτηδευματία η νέα υπηρεσία επιστρέφει τα ακόλουθα στοιχεία:

-ΑΦΜ
-Κωδικός ΔΟΥ
-Περιγραφή ΔΟΥ
-Ένδειξη Φυσικό ή μη Φυσικό Πρόσωπο
-Ένδειξη Απενεργοποιημένου ΑΦΜ
-Ενεργός ΑΦΜ που αντικαθιστά τον Απενεργοποιημένο (για Φυσικό Πρόσωπο)
-Ένδειξη Επιτηδευματία (ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ / ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ)
-Επωνυμία ή Επώνυμο Όνομα και Πατρώνυμο
-Τίτλος Επιχείρησης
-Περιγραφή Μορφής Μη Φυσικού Προσώπου
-Οδός Επιχείρησης
-Αριθμός Επιχείρησης
-Ταχυδρομικός Κωδικός Επιχείρησης
-Περιοχή Επιχείρησης
-Ημ/νία Έναρξης
-Ημ/νία Διακοπής
-Τηλέφωνο Επιχείρησης
-Fax Επιχείρησης
-Κύρια Δραστηριότητα
-Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας
-Αριθμός Υποκαταστημάτων
-Ταχυδρομικός Κωδικός Κατοικίας (για Φυσικό Πρόσωπο πρώην Επιτηδευματία)
-Περιοχή Κατοικίας (για Φυσικό Πρόσωπο πρώην Επιτηδευματία)
-Μοναδικός αριθμός συστήματος που συσχετίστηκε με την τρέχουσα κλήση

Τεχνική τεκμηρίωση για τη χρήση της υπηρεσίας υπάρχει στη διεύθυνση http://www.gsis.gr/wsnp/wsnp.html.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More