-->

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Αρ. πρωτ.: Β127884/3.8.2012 Παροχή πληροφοριών (Καταβολή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ σε περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας επιχειρήσεων)


Αρ. πρωτ.: Β127884
Ημερομηνία: 03-08-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
ΤΚ 16610, ΑΛΙΜΟΣ
ΠΛ.: Γ. ΚΟΝΤΟΒΑΣ
ΤΗΛ.: 210-9989146

ΘΕΜΑ: «Παροχή πληροφοριών»

ΣΧΕΤ.: Το από 15-6-2012 email σας

Σε απάντηση του ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στις περιπτώσεις που ενταγμένη επιχείρηση ανεξαρτήτως νομικής μορφής (Α.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., O.E.) η οποία έχει προβεί σε διακοπή δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ. και βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης (ή πτώχευσης), ενώ εκκρεμεί αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) για καταβολή επιχορήγησης, θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο λόγω μη περαίωσης του σταδίου της εκκαθάρισης, μέχρι την είσπραξη της σχετικής απαίτησης από τον εκκαθαριστή ή από τον σύνδικο, για την οποία υποχρεούται, εφόσον πρόκειται για έσοδα που μνημονεύονται στη παρ.3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), στην έκδοση αθεώρητου τιμολογίου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Επειδή μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης δεν υφίσταται πλέον νομικό πρόσωπο, δεν καταβάλλεται η αιτηθείσα ενίσχυση. Στις περιπτώσεις που η ενταγμένη επιχείρηση είναι ατομική, η οποία έχει προβεί σε διακοπή δραστηριότητας, ενώ εκκρεμεί αίτηση για καταβολή επιχορήγησης στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), ομοίως εφόσον πρόκειται για έσοδα που μνημονεύονται στην παρ.3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., θα εκδώσουν τιμολόγιο επιχορήγησης με ημερομηνία έκδοσης την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος πληρωμής, καθότι πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει απολέσει την ιδιότητα του επαγγελματία κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., κατά τον χρόνο είσπραξης του ποσού της επιχορήγησης.Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Απασχόλησης
Μ.ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More