-->

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ


Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.)διοργανώνει επίκαιρο φορολογικό σεμινάριο το Σάββατο και Κυριακή 13-14 Φεβρουαριου 2016 με την εξής θεματολογία:
 Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013)
– Α.Φ.Μ.
– Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο.
– Φορολογική Ενημερότητα.
– Βιβλία, Στοιχεία και Χρόνος διαφύλαξης.
– Τροποποιητική δήλωση και δήλωση με επιφύλαξη.
– Τρόπος λήψης φορολογικών πληροφοριών από τον φορολογούμενο ή από τρίτους.
– Τα νέα κριτήρια επιλογής για έλεγχο καθώς και στις μεθόδους προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και τα αποτελέσματα του ελέγχου.
– Προσδιορισμός φόρου. Άμεσος, Διοικητικός, Εκτιμώμενος, Διορθωτικός, Προληπτικός.
– Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και πρόσθετοι φόροι.
– Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
– Πρόστιμα Εκπρόθεσμης καταβολή φόρων – Υποβολής ανακριβούς δήλωσης – Μη υποβολής δήλωσης – Μη καταβολή παρακρατούμενων φόρων – Πρόστιμα για παραβάσεις του Φ.Π.Α.
– Παραγραφή και κοινοποίηση προσδιορισμού φόρου.
– Φόροι. Αρμόδιοι για είσπραξη, πληρωμή και επιστροφή φόρου. Ρυθμίσεις οφειλόμενων φόρων.
– Παραβάσεις φοροδιαφυγής.
– Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
– Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρου, πρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης.
– Ενδικοφανής Προσφυγή.
– Προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.
– Μεταβατικές διατάξεις για τον Κ.Φ.Δ. (Ν.4337/2015, αρ. 7).
– Εγκλήματα φοροδιαφυγής που παραπέμπονται σε ποινική δίκη.
– Εγκλήματα φοροδιαφυγής.
– Αυτουργοί και συνεργοί
-E9
-Eνιαίος Φόρος  ιδιοκτησίας Ακινήτων
-Φορολογία Κεφαλαίου

 Εισηγητες του σεμιναρίου θα είναι:
MOYZAKHΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  – Λογιστής Φοροτεχνικός Α τάξης Α Αντιπροεδρος
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

-ΜΕΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δικηγόρος με ειδίκευση και άριστη γνώση στο  φορολογικό δίκαιο

-ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Λογιστής-φοροτεχνικός Α τάξης μέλος  Δ.Σ της Ε.Φ.Ε.Ε.Λ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΑΛ (ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ emailinfo@efeel.gr

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα:  6347-995019, 6944-244102, 694726468

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More